No items found.

Jak to robimy?

Pragniemy, aby branża nieruchomości skorzystała jak najwięcej na tym co oferuje obecna technologia

Fundamenty naszej pracy

Eksperci biznesowi i technologiczni

Tworzymy zespoły interdyscyplinarne - łączymy wiedzę biznesową i technologiczną

Wypracowane rozwiązania biznesowe wdraża nasz zespół technologiczny  na platformach lowcode: WEBCON, APPIAN i POWERBI

Przez cały czas projektu blisko współpracujemy z Klientami budując świadomość procesową w ich organizacjach

Zwinnologia

Słowo ‘zwinnie’, ‘agile’ przewija się w  naszej pracy codziennie

To, czego jesteśmy pewni to ciągła zmienność wymagań. Dlatego pracujemy w sposób nastawiony na optymalną komunikację i  jak najbliższą pracę z Klientem

Jesteśmy nastawieni na szybkie wdrożenia w kolejnych iteracjach. Klienci pracujący z nami są przyzwyczajeni do kolejnych wdrożeń procesów co 2 tygodnie

Wieloletnie relacje partnerskie

Naszą strategią są długofalowe działania, dlatego od samego początku budujemy z Klientami dobre relacje przez tworzenie blisko współpracujących ze sobą zespołów projektowych

Dzielimy się też naszymi kompetencjami procesowymi, w dalszych perspektywach współpracy zespoły Klienta aktywnie uczestniczą w budowaniu platformy procesowej

Co nas wyróżnia?

Eksperci rynku Real Estate

W naszym zespole są najlepsi eksperci z branży nieruchomości, w szczególności: finansów, zarządzania, strategii

Szybkie wdrożenie

Wdrażamy rozwiązania produkcyjnie już po dwóch tygodniach od początku projektu

Holistyczne podejście do procesów i danych

Do wdrażania procesów podchodzimy na trzech płaszczyznach: biznesowej, technologicznej i szkoleniowej

Budowanie kompetencji procesowej u Klientów

Prowadzimy warsztaty podnoszące świadomość procesową organizacji oraz szkolimy Citizen Developerów, którzy w kolejnych etapach projektów sami konfigurują procesy

Jak pracujemy?

Badamy dojrzałość procesową organizacji za pomocą autorskiego Modelu Dojrzałości BPMRIDERS

Definiujemy roadmapę procesową dla organizacji

Wspieramy w budowaniu świadomości procesowej

Współtworzymy zespoły przeprowadzające zmianę w organizacji

Budujemy długotrwałe relacje biznesowe w oparciu o zaufanie

Wspieramy użytkowników i prowadzimy szkolenia

Wdrażamy procesy i analitykę na platformach WEBCON, APPIAN i POWERBI

Monitorujemy i optymalizujemy wdrożone procesy