No items found.

Oferta

Uwalniamy potencjał firm z branży Real Estate poprzez wdrożenie spójnej infrastruktury do zarządzania wszystkimi procesami

BPM CITY

CITYBPM - pełna automatyzacja
procesu deweloperskiego

Proces deweloperski może dotyczyć projektów mieszkaniowych, biur, centrów handlowych, magazynów, hoteli, mieszkań na wynajem

Co zawiera pakiet?

1

Zakup gruntu

 • Zarządzanie zakupem gruntu
 • Ankiety i analizy przed zakupem gruntu
 • Wniosek o zakup gruntu

2

Tworzenie
struktury projektu

 • Zarządzanie strukturą zespołu projektowego
  - role, pracownicy, zastępstwa
 • Planowanie projektu deweloperskiego
  - koszty, przychody, kamienie milowe, zespół
 • Zarządzanie kosztorysami
 • Zarządzanie pozwoleniami
 • Zarządzanie ryzykiem

3

Planowanie i przygotowanie do budowy

 • Kontraktacja wykonawców - zarządzanie przetargami
 • Wniosek o uruchomienie budowy
 • Zarządzanie wymaganiami BHP na budowie

4

Zarządzanie w procesie budowy

 • Zarządzanie ryzykiem od momentu planu zakupu gruntu do sprzedaży inwestycji
 • Zarządzanie kamieniami milowymi budowy
 • Wniosek do Zarządu o zakup gruntu

5

Zarządzanie sprzedażą i najmem

 • Zarządzanie zwolnieniami z rachunków powierniczych
 • Przygotowanie do sprzedaży mieszkań/najmu powierzchni
 • Prowadzenie RentRoll dla projektów biurowych
 • Zarządzanie pracami FITOUT dla projektów mieszkaniowych i biur
 • Zarządzanie gwarancjami i ubezpieczeniami

Korzyści płynące z pakietu
CITYBPM

Uporządkowana
struktura zarządzania

 • jeden sposób zarządzania projektami dla wszystkich grup użytkowników: zakupy, planowanie, wyceny, pozwolenia administracyjne, realizacja, sprzedaż, finanse zarządcze, księgowość

Przejrzyste i poukładane
dokumenty źródłowe

 • jedno źródło danych analitycznych dla raportowania deweloperskiego

Monitorowanie
harmonogramu projektu

 • monitorowanie terminowości zadań
  w procesie deweloperskim
FINANSE

FINANCE - zarządzanie
kosztami w firmie

Co zawiera pakiet?

1

Modelowanie, tworzenie, edycja, budżetów projektowych

 • Tworzenie budżetów z gotowych modeli analitycznych
 • Wnioski o zmiany w budżecie, monitorowanie wykorzystanie budżetu
 • Zarządzanie wersjami budżetów
 • Zarządzanie wariantami budżetów

2

Zarządzanie umowami zakupowymi

 • Tworzenie umów, zbieranie opinii prawnych, podatkowych, zbieranie rekomendacji
 • Proces akceptacji umowy, podpis cyfrowy
 • Monitorowanie realizowania umów w zakresie finansowym
 • Monitorowanie umowy w zakresie wykorzystanie budżetu
 • Monitorowanie wielu akcji dotyczących podpisanej umowy w organizacji: termin zakończenia, ubezpieczenia, gwarancje, kaucje

3

Akceptacja
faktur zakupowych

 • Jedna kancelaria dla wszystkich faktur w organizacji
 • Automatyczne rozpoznawanie danych faktury (OCR)
 • Rozpisanie faktury analityczne, rozpisanie planu płatności, rozpisanie stawek VAT
 • Dekretacja faktury i integracja z systemem finansowo-księgowym
 • integracja z NIP24, białą listą, mechanizmem karuzeli VAT

4

Analizy finansowe
zarządcze

 • Wspólne dla budżetów, umów i faktur słowniki kodów zarządczych
 • Analizy wykorzystania i wariantowania budżetu projektowego
 • Analizy zakontraktowania danego projektu
 • Analizy wykorzystania (zafakturowania) umów i budżetów projektowych

5

Analiza kontrahenta na podstawie historii działania, weryfikacja “białej listy”

 • Jedna baz kontrahentów z osobami fizycznymi, działalnościami, spółkami, oddziałami, powiązaniami międzys spółkami
 • Integracja z NIP24, białą listą
 • Finansowy widok 360 kontrahenta

6

Kompleksowe szkolenia
z księgowości

 • Eksperckie szkolenia z księgowości
 • Eksperckie szkolenia z zautomatyzowanych procesów
 • Warsztaty z zespołami finansowymi

Korzyści płynące z pakietu
FINANSE

Alerty
o przekroczeniach

 • Identyfikacja przekroczeń w budżetach
  i podpisanych umowach

Analiza zadań
w czasie rzeczywistym

 • Monitorowanie umów w kontekście finansowym
  i innych zadań wynikających z umów

Porządek
księgowy

 • Faktury akceptowane
  i płacone na czas
Archimat

ARCHIMAT - wszystkie dokumenty firmowe w jednym miejscu

Co zawiera pakiet?

1

Odbiór dokumentów fizycznych z oddziałów i budów w całej Polsce

 • Zgłaszanie gotowych pudeł z dokumentami do odbioru
 • Odbiór dokumentów w wyznaczonych miejscach: biurach, budowach
 • Przewiezienie dokumentów do archiwum

2

Identyfikacja dokumentów, skanowanie, utylizacja niepotrzebnych dokumentów

 • Identyfiakcja i weryfikacja dokumentów
 • Skanowanie masowe dokumentów
 • Utylizacja niepotrzebnych dokumentów
 • Przesłąnie do opisu merytorycznego dokumentu

3

Opis merytoryczny skanów i przypisanie ich do osób lub grup osób

 • Merytoryczny opis dokumentu
 • Przesłanie dokumentu do osoby odpowiedzialnej

4

Przewiezienie dokumentów do profesjonalnego archiwum

 • Zabezpieczone dokumenty przewiezione do bezpiecznego archium
 • Okres przechowywania w archiwum jest związany z typem dokumentu

5

Możliwość wypożyczenia fizycznego dokumentu z archiwum

 • Platforma umożliwia zlecenie wypożyczenia danego dokumentu z archiwum
 • Możliwość zlecenia skompletowania wszystkich dokumentów danego projektu i przekazania np. do nowego Inwestora

Korzyści płynące z pakietu
ARCHIMAT

Cyfryzacja
dokumentów

 • Dostęp do WSZYSTKICH dokumentów firmowych
  w postaci ucyfrowionej

Dostępność
dokumentów

 • Łatwe wyszukiwanie dokumentów

Bezpieczeństwo
dokumentów

 • Bezpieczne przechowywanie dokumentów papierowych
  w bezpiecznym archiwum
Archimat

CRM - sprzedaż mieszkań
i najem biur

Co zawiera pakiet?

1

Obsługa
sprzedażowa

 • obsługa leadów sprzedażowych (integracja z sytemem SalesManago)
 • obsługa szans sprzedażowych
 • obsługa działań sprzedawców: email, kontakt telefoniczny, spotkania

2

Zarządzanie
w procesach

 • Zarządzanie cennikami, rabatami, promocjami
 • Zarządzanie katalogiem produktów
 • Zarządzanie umowami sprzedażowymi
 • Zarządzanie harmonogramami wpłat
 • Zarządzanie umowami, aneksami, cesjami

3

Automatyzacja płatniczo/księgowa

 • Obsługa wpłat i wiązanie ich z harmonogramem wpłat i/lub fakturami
 • generowanie faktur sprzedażowych
 • Wysyłanie faktur sprzedażowych do systemu Finansowo-Księgowego
 • Rejestrowanie działań działu obsługi klienta

Korzyści płynące z pakietu
CRM

Spójny system

 • Jeden, spójny system zarządzania sprzedażą

Prostszy dostęp

 • Jedno miejsce z analizą danych sprzedażowych

Jedna platforma

 • Jedna platforma do działań sprzedawców
Archimat

PLATFORMA - Pakiet usług dla małych i średnich firm
(10 - 100 osób)

Pakiet procesów automatyzujących niezbędnych do działania dla małych
i rozwijających się firm.

Co zawiera pakiet?

1

Employee
Management

 • struktura organizacyjna, role, zastępstwa, nieobecności, urlopy, delegacje
 • rekrutacja, onboarding, offboarding
 • budżety, umowy, akceptacja faktur zakupowych
 • timesheet - rejestrowanie godzin pracowników

2

Process
Management

 • kontrahenci, projekty, umowy,generowanie faktur sprzedażowych
 • dashboard dla Pracownika
 • dashboard dla Managera
 • dashboard dla Zarządu

Korzyści płynące z pakietu
PLATFORMA

Optymalizacja
codziennych czynności

 • sprawdzone u innych klientów gotowe procesy, które po wdrożeniu pozwolą uwolnić czas i skoncentrować się na rozwoju Twojej firmy

Skupienie
na rozwoju

 • wprowadzenie standardu pozwala ci być gotowym na skalowanie firmy od samego początku

Uproszczenie
procesów

 • platforma zautomatyzuje wszystkie niezbędne obszary w firmie usługowej: finanse, hr, realizacja usług, obsługa klienta
Tenders

TENDERS - Przetargi
i zapytania ofertowe

Co zawiera pakiet?

1

Przetargi

 • przygotowanie zapytania ofertowego
 • zbieranie listy potencjalnych dostawców
 • wysyłanie zaproszeń do przetargu
 • zbieranie odpowiedzi na zapytanie ofertowe

2

Dostawcy

 • obsługa pytań i odpowiedzi od dostawców
 • akceptacja rekomendowanego dostawcy
 • negocjacja i podpisanie umowy

Korzyści płynące z pakietu
TENDERS

Uporządkowany
wybór dostawców

 • wprowadzenie standardu i transparentności
  w procesie wyboru dostawców

Baza
informacji

 • budowanie bazy informacyjnej o potencjalnych dostawcach wraz z oceną ich prac

Porównania
ofert

 • lepsze porównywanie ofert dostawców dzięki ujednoliconemu formatowi zbierania odpowiedzi

HR CODE - procesy
human resources

Co zawiera pakiet?

1

Pracownik

 • karta pracownika
 • inwentaryzacja przypisanego sprzętu
 • wysyłanie zaproszeń do przetargu
 • timesheet

2

Dział HR

 • dokumenty pracowników
 • umowy pracowników
 • obsługa benefitów, premii
 • rekrutacja
 • onboarding
 • offboarding
 • zarządzanie celami kwartalnymi
 • zarządzanie premiami

Korzyści płynące z pakietu
HR CODE

Pełny
proces pracownika

 • Jedno miejsce z zautomatyzowanym pełnym procesem dla pracownika: rekrutacja, onboarding, umowa, monitorowanie efektów pracy, premie, benefity, delegacje

Jedno miejsce
informacji dla pracownika

 • Jedno miejsce dla pracownika z dashboardem informującym o niezbędnych danych jego pracy

Łatwe zarządzanie
celami kwartalnymi

 • Planowanie i monitorowanie realizacji celów kwartalnych pracowników
BHP EXPERT

BHP EXPERT - procesy
BHP

Co zawiera pakiet?

1

Raportowanie miesięcznych danych z budów: pracownicy, wypadki i zdarzenia

 • Raportowanie comiesięczne danych BHP ze wszysktich placów budowy
 • Możliwość zaangażowania firm zewnętrznych w raportowanie BHP
 • Obsługa procesu naprawczego przy zdarzeniu lub wypadku

2

Wizyty
kontrolne

 • Inwentaryzacja wizyt kontrolnych
 • Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych
 • monitorowanie realizacji celów rocznych BHP i Ochrony Środowiska

3

Liczenie śladu
węglowego

 • Zbieranie z budów informacji o zasobach generujących ślad węglowy
 • Wyliczanie i analiza śladu węglowego na budowach

Korzyści płynące z pakietu
BHP EXPERT

Wspólna
bazadanych

 • jedno miejsce grupujące dane
  BHP ze wszystkich budów

Monitoring
celów

 • monitorowanie wyznaczonych celów BHP na budowach

Inwentaryzacja wizyt ESSV

 • przeprowadzanie wizyt
  ESSV/monitorowanie
Risk Expert

RISK EXPERT - procesy
zarządzania i eliminowania ryzyka

Co zawiera pakiet?

1

Identyfikacja
ryzyka

 • identyfikacja ryzyk od początku porcesu developerskiego czyli zakupu gruntu
 • Prosty mechanizm wprowadzania danych ryzyk

2

Definiowanie wpływu
i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

 • Przypisanie osoby odpowiedzialnej za zarządzenie ryzykiem
 • Analiza ryzyka - wpływu i prawdopodobieństwa materializacji
 • Powiadamianie o zmianach w zaistniałym ryzyku dla zespołu projektowego

3

Zlecenie zadań minimalizujących ryzyko

 • Określenie planu mitygacji ryzyka
 • Zlecenie zadań wymaganych do zrealizowania w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
 • Bieżące raportowanie stanu ryzyk do Zarządu i zespołu projektowego

Korzyści płynące z pakietu
RISK EXPERT

Centralne miejsce
do zarządzania

 • centralne miejsce z analizami ryzyka
  ze wszystkich projektów

Analiza ryzyka
na bieżąco

 • bieżące monitorowanie prawdopodobieństw
  materializacji ryzyka

Plany
naprawcze

 • minimalizacja ryzyka przez stosowanie
  planów naprawczych