No items found.

Make the right decisions

at every stage of Real Estate
investment implementation!

...at every stage

of real estate investment implementation

All thanks to orderly processes
and one platform to manage them

Organized company

Everything in its place and on time - data, documents, applications, contracts, invoices, payments, tasks

Better decisions

Make better decisions based on current, instantly available analyses

Space for Innovations

Unlock your company and others for development and innovation by organizing your employees' everyday activities

Quick changes

Your business cannot wait, every commissioned change must be implemented immediately

Do you fight with chaos and current, "unforeseen" tasks every day?

Fortunately...

...you can control this chaos and free up your time for more significant activities.

You can:

 • streamline processes in your company
 • speed up goal achievement
 • get rid of unnecessary paperwork
 • monitor the implementation of your teams' tasks
 • generate reports with one click
 • automatically collect data for analysis
 • have all the necessary information and documents to manage your company in one place
 • have standards and processes that will scale your company's activities

We are experts in the Real Estate industry. With us, you will develop a target vision, put together an action plan, and take the first step toward implementing the system.

We know from experience that a lack of proper personalization for the realities of your business can result in a solution that was supposed to help become a source of even more problems. It can take months to fix them, at a higher cost.

At BPMRIDERS, we do it differently!

 • We will start with the most pressing issue in your company.
 • We will organize and automate processes using a modern LOWCODE platform.

Thanks to LOWCODE, we deliver a solution as quickly as a ready-made solution, on the other hand, it will be as well-tailored to you as if it were dedicated software written by programmers.

Sounds good? Start acting NOW and book a consultation!

By choosing to work with BPMRIDERS, prepare yourself for rapid implementation successes!

Try us out for a free consultation during a 15-minute free call, we will show you the possibilities and next steps.

Book a free consultation

20

years of

Experience

+100

Processes

Optimized in
the Real Estate industry

Paweł Hołdak

CEO BPMRIDERS

What exactly have our clients achieved in cooperation with us?
See the table of successes below...

Problem

The development process - land purchase, permits, construction, sales, and rental were handled by many small applications and spreadsheets unrelated to each other.

Employees had trouble finding up-to-date project data.

Solution

One centralized database of contractors, projects, permits, budgets, contracts, invoices, and a coherent structure of project roles was implemented.

Effects

 • Immediate access to consistent project data from a financial and implementation perspective
 • A coherent work process with projects for all departments
 • Clear division of responsibilities for employees assigned to roles

Problem

Company documents stored in many places: cabinets, employees' offices, on construction sites.

Employees had trouble finding the necessary documents.

Solution

Implementation of a centralized document repository.

Documents were scanned and added to the platform in an orderly manner. Each new document must be registered in digital form and correctly described.

After digitizing the documents, the paper versions were transported to a safe archive.

Effects

 • Ability to quickly access digital versions of documents
 • Quick search for documents
 • Safe storage of documents required for tax authorities and auditors
 • Ability to borrow a physical document from the archive

Problem

Organizational and project structure managed in several places.

Problem in finding the right people in the organization for a given project.

Solution

Implementation of a central organizational structure with a coherent structure of project, organizational, regional roles, and team management mechanisms.

Effects

 • Clear definition of responsibilities for a given role
 • Quick search for the right people in projects
 • Information on who and to what extent replaces a given person during absence
 • Easy assignment of responsibility (roles) for a new employee

Problem

Different standards for managing project risk

Employees had trouble finding up-to-date project data.

Solution

A system supporting the identification, analysis, and monitoring of project risks was implemented. The platform also allows planning and implementing actions to minimize risk.

Effects

 • Better business decision-making based on risk analysis - probability and impact on the project budget and schedule.

Problem

Proces developerski - zakupu gruntu, pozwolenia, budowa oraz sprzedaż i najem obsługiwany był przez wiele małych aplikacji i arkuszy nie powiązanych ze sobą

Pracownicy mieli problem ze znalezieniem aktualnych danych dotyczących projektów

Rozwiązanie

Wdrożona została jedna, scentralizowana baza kontrahentów, projektów, pozwoleń, budżetów, umów, faktur oraz spójna struktura ról projektowych

Efekty

 • Natychmiastowy dostęp do spójnych danych o projekcie z perspektywy finansowej i realizacyjnej
 • Spójny proces pracy z projektami dla wszystkich działów
 • Jasny podział odpowiedzialności dla pracowników przypisanych do ról

Problem

Dokumenty firmowe przechowywane w wielu miejscach: szafach, u pracowników w biurach, na budowach

Pracownicy mieli problem z odnalezieniem potrzebnych dokumentów

Rozwiązanie

Wdrożenie scentralizowanego repozytorium dokumentów.

Dokumenty zostały zeskanowane i dodane do platformy w uporządkowany sposób. Każdy nowy dokument musi zostać zarejestrowany w wersji cyfrowej i poprawnie opisany

Po ucyfrowieniu dokumentów wersje papierowe zostały przewiezione do bezpiecznego archiwum

Efekty

 • Możliwość szybkiego dostępu do cyfrowej wersji dokumentów
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów
 • Bezpieczne przechowywanie dokumentów przez wymagany okres dla organów podatkowych i audytorów
 • Możliwość wypożyczenia dokumentu fizycznego z archiwum

Problem

Struktura organizacyjna i projektowa zarządzana w kilku miejscach

Problem w odnalezieniu w organizacji właściwych osób dla danego projektu

Rozwiązanie

Wdrożenie centralnej struktury organizacyjnej ze spójną strukturą ról projektowych, organizacyjnych, regionalnych oraz mechanizmami zarządzania zespołami

Efekty

 • Jasne zdefiniowanie odpowiedzialności dla danej roli
 • Szybkie wyszukiwanie odpowiednich osób w projektach
 • Informacja kto i w jakim zakresie zastępuje daną osobę na czas nieobecności
 • Proste przypisanie odpowiedzialności (ról) dla nowego pracownika

Problem

Różne standardy zarządzania ryzykiem projektowym

Rozwiązanie

Wdrożono system wspierający identyfikację, analizę i monitorowanie ryzyk projektowych. Platforma umożliwia również zaplanowanie i realizację działań minimalizujących ryzyko

Efekty

 • Lepsze podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie analizy ryzyk - prawdopodobieństwa i wpływu na budżet i harmonogram projektu

Opinie

Anna Kowalska

Ceo

Estaters

Test“Praca z BPM Riders już od samego początku była wyjątkowa. Podejście i wiedza zespołu są imponujące, a efekty które dowożą - wyjątkowe. Polecam każdej firmie mającej w planach transformację cyfrową, BPM robi to skutecznie i przejrzyście!”

Jan Komorowski

CEO

Polbud

“Praca z BPM Riders już od samego początku była wyjątkowa. Podejście i wiedza zespołu są imponujące, a efekty które dowożą - wyjątkowe. Polecam każdej firmie mającej w planach transformację cyfrową, BPM robi to skutecznie i przejrzyście!”

Monika Wineta

CFO

Buildmasters

“Praca z BPM Riders już od samego początku była wyjątkowa. Podejście i wiedza zespołu są imponujące, a efekty które dowożą - wyjątkowe. Polecam każdej firmie mającej w planach transformację cyfrową, BPM robi to skutecznie i przejrzyście!”

Marek Amarek

COO

Trusters.io

“Dłuższa opinia kończy się trzema kropkami. Praca z BPM Riders już od samego początku była wyjątkowa. Podejście i wiedza zespołu są imponujące, a efekty które dowożą - wyjątkowe. Polecam każdej firmie mającej w planach transformację [...]

Where to start?

How do we start working with new clients?

1

Our first conversation

Defining implementation goals, verifying whether we are able to achieve your goals together

2

Scope of work for the first order, contract

We determine the target vision of the solution, implementation scope, sign a cooperation agreement

3

Implementation team operations

We start the project, working flexibly in 2-week sprints. After each sprint, we deliver another, launched process

Want to learn more?

This is how we do it - digital transformation at Echo Investment

A case study describing Echo Investment's holistic approach to automating business processes and data analysis

 • one process platform
 • one analytical data model
 • building process awareness in the organization

We work on platforms